Kameraövervakning

När obehöriga personer eller bilar uppehåller sig inom kamerans larmområde, genererar detta direkt en åtgärdsplan hos kameraoperatören.

Kameraövervakning med kameraoperatör


Genom kamerabevakning tillsammans med Lövestad

Larmcentral får du tillgång till kamerabevakning i realtid.

När obehöriga personer eller bilar uppehåller sig inom kamerans larmområde, genererar detta direkt en åtgärdsplan hos kameraoperatören.

Om du har ronderande väktare är risken stor att inbrott och skadegörelse upptäcks först när brottet redan har begåtts och inkräktarna har lämnat platsen.

Med denna lösning kan mycket av den ronderande väktarens jobb kompletteras med teknik.

Med tillgång till Iphone/Ipad kan även du som kund se vad som händer vart du än befinner dig.

Vi jobbar endast med IP-baserade system, för att du som kund skall få ett kostnadseffektivt system med den senaste tekniken.

Detta är en lösning som lämpar sig för utomhusmiljöer som till exempel byggarbetsplatser, parkeringar och skolor.

För butiker och rena inomhusmiljöer där inte denna lösning fungerar har vi såklart andra alterantiv på kameraövervakning.


Några av de system vi installerar, servar och underhåller är:

Mirasys
Exaqvision
Hikvision
Vision


Läs mer om kameraövervakning
Lovesta Larmcentral

Larm Assistans


Irisity

MiraSys

Vision

HIK Vision