Passagesystem

Med ett passagesystem får du en övergripande kontroll över dina dörrar och fastighet.

Du slipper onödiga kostnader


Med ett passagesystem får du en övergripande kontroll över dina dörrar och fastighet.

Du slipper oron att tappa bort nycklar samt onödiga kostnader för att byta cylindrar.

Du får även låga drift- och underhållskostnader jämnfört med om du använder ett traditionellt system med nycklar.


Några av de system vi installerar, servar och underhåller är:

RCO R-card 340
RCO R-card 5000
RCO M5/Mega
Paxton
Assa/ARX


 

Lovesta Larmcentral

Larm Assistans


RCO

Paxton

ASSA ARX